Miljöpåverkan

Ett kylskåps effekt på miljön beror i huvudsak på två saker, vilket slags kylmedel som används och hur mycket energi det förbrukar.

Kylmedel

Tidiga kylskåp använde giftiga kylmedel som svaveldioxid och ammoniak. Det problemet löstes när de ersattes av freoner på 1920-talet. På 70-talet upptäcktes dock freonernas skadliga effekter på ozonlagret. De började fasas ut, och sedan 1995 tillverkas inte längre kylskåp som använder freon. Idag används R134a och isobutan som kylmedel, vilka inte skadar ozonlagret. R134a är dock en växthusgas och bidrar till försurningen om den släpps ut i atmosfären.

Miljöpåverkan kylskåp

För att ingen av dessa kemikalier ska läcka ut vid skrotningen bör man låta kommunen ta hand om en kylskåp och andra vitvaror. Detta är helt kostnadsfritt, vissa kommuner ordnar till och med hämtning.

Energiförbrukning

Elförbrukning har särskilt stor betydelse för miljön om elen är generad genom förbränning av fossila bränslen eller kärnkraft. Kylskåpen har dock blivit allt energisnålare genom åren. Sedan 1995 ska alla kylskåp vara energimärkta med en skala från A till G. Allteftersom kylskåpen har förbättrats har man lagt till märkningarna A+ och A++. Att byta från ett C till ett A+ kan minska kylskåpets energiförbrukning med 50%.

Det finns också andra enkla sätt att minska kylskåpets energiförbrukning. Till exempel kan du tina upp fryst mat i kylskåpet för att återvinna energin som gick åt till att frysa den. Du bör också hålla rent bakom kylskåpet, och det bör inte ha en temperatur under fem grader.

Kolla ditt kylskåps energistatus

Gå igenom följande checklista för att ta reda på ditt kylskåps energistatus. - Lägg en ficklampa i kylskåpet och stäng dörren. Ser du något ljus kring dörrlisterna? Om svaret är ja, bör du byta kylskåp. - Står kylskåpet nära en värmekälla? Om svaret är ja bör du flytta kylskåpet till en svalare plats för att undvika onödig elförbrukning.

Lägst ljudnivå

Att ha ett kylskåp som konstant avger störande ljud är något man vill undvika så långt det är möjligt. Tyvärr är man idag tvungen att stå ut med lite ljud från sitt kylskåp men detta ska självklart vara minimalt. Följande kylskåp har en av marknadens lägsta ljudnivåer.SMEG FAB10RR Energiklass: A+ Freonfritt, Ljudnivå: 37dB(A), 7.635 kr

Störst kapacitet

För den stora familjen finns det aldrig för mycket utrymme i kylskåpet. Att ha plats för barnens matsäckar, veckans middagar är ett måste. Därför rekommenderar vi nedan kylskåp för dig som vill ha ordentligt med utrymme. Liebherr CBNP 5156-21 001 Energiklass: A++, NoFrost/Automatisk avfrostning, Höjd: 2020 mm, 33.499 kr