Kylskåpets historia

Få uppfinningar har haft så stor betydelse för vardagslivet som kylskåpet. Människor har alltid försökt hitta sätt för att lagra mat över längre tid, till exempel genom torkning, saltning eller konservering. Fördelen med att kyla ned maten är dock att bakterietillväxten hämmas utan att matens smak eller näringsinnehåll försämras, något som stod klart för vetenskapen i mitten på 1800-talet.
 

Nedan ser du några exempel på klassiska kylskåp som varit populära genom åren.

Tidigare metoder för att hålla mat kall var att använda rum fyllda med is eller skåp med en ventil som släpper in kall luft utifrån. Nackdelen är att det är osäkra och tillfälliga lösningar. 1748 visade dock den skotske kemisten William Cullen att artificiell kylning var möjligt. Till en början använde man sig av flytande kylmedel, 1805 ritade den amerikanske uppfinnaren Oliver Evans ett kylskåp som använde ånga. Evars design modifierades av Jacob Perkins, som 1834 lanserade den första användbara kylskåpet.

Kylskåpets historia
Frigidaire/AP, en miljon sålda Frigidaire kylskåp.

De tidiga kylskåpen var dock inte särskilt praktiska. De krävde ett stort maskineri för motor, kompressor och med många rörliga delar, ofta placerat i ett närliggande rum eller i en källare. Dessutom använde de sig av giftiga kylmedel som ammoniak och svaveldioxid, vilka skakade flera användare och till och med orsakade dödsfall.

En av dem som kom att bidra till förbättringen av kylskåpet var en svensk, Baltzar von Platen, som uppfann det så kallade absorptionskylskåpet. Von Platen trodde att han vid sexton års ålder hade fått besök av en ande från en annan planet som sagt åt honom att tillverka en evighetsmaskin. Som student vid KTH bestämde han sig för att tillsammans med en annan student, Carl Munters, tillverka ett kylskåp utan rörliga delar. Tanken var att ena änden skulle bli kall medan den andra värmdes. 1922 kunde de presentera sin apparat, och det blev en stor framgång. Apparaten köptes upp av Electrolux, som inom några år hade sålt en miljon kylskåp och kom att bli världsledande inom vitvaror. Du kan läsa mer om andra svenska uppfinningar på Historiesajten.se.

Vid samma tid upptäcktes freon, ett betydligt mindre giftigt köldmedel. Kylningsprocessen kunde nu effektiviseras ytterligare. I USA blev General Electrics marknadsledande. Här fortsatte man att använda kompressortekniken, men den förbättrades och förfinades. Separata frysar blev nu en möjlighet. 1947 lanserade General Electric det första skåpet som kombinerade kylskåpet och frysskåpet med två dörrar. Freon förbjöds efter att man på 70-talet upptäckt dess skadliga effekter på ozonlagret. Samtidigt hade dock nyare och effektivare kylskåp utvecklats. Idag används vanligtvis isobutan som köldmedel.

Kylskåpet är enligt Royal Society, Englands mest erkända vetenskapliga institut, den största uppfinningen inom mat och dryckens historia. Fotograf: Corbis
Kylskåpet är enligt Royal Society, Englands mest erkända vetenskapliga institut, den största uppfinningen inom mat och dryckens historia. Fotograf: Corbis

Under efterkrigstiden kom ett kylskåp att finnas i nästan varje hem. Billiga kylskåp till ett överkomligt pris hade nu blivit tillgängliga. Följden blev att matindustrin förändrades, då det uppstod en efterfrågan på kyld och fryst mat. Det kom att ha särskilt stor betydelse för kvinnor. Tidigare hade det varit nödvändigt för dem att gå till livsmedelsaffären eller slaktaren varje dag för att hemmet skulle ha färsk mat. Tillsammans med andra hushållsmaskiner som tvättmaskinen var kylskåpet en av de apparater som bidrog till att den gamla hemmafrurollen blev förlegad. Kvinnor kunde nu i allt större utsträckning söka arbete utanför hemmet.

Kolla ditt kylskåps energistatus

Gå igenom följande checklista för att ta reda på ditt kylskåps energistatus. - Lägg en ficklampa i kylskåpet och stäng dörren. Ser du något ljus kring dörrlisterna? Om svaret är ja, bör du byta kylskåp. - Står kylskåpet nära en värmekälla? Om svaret är ja bör du flytta kylskåpet till en svalare plats för att undvika onödig elförbrukning.

Lägst ljudnivå

Att ha ett kylskåp som konstant avger störande ljud är något man vill undvika så långt det är möjligt. Tyvärr är man idag tvungen att stå ut med lite ljud från sitt kylskåp men detta ska självklart vara minimalt. Följande kylskåp har en av marknadens lägsta ljudnivåer.SMEG FAB10RR Energiklass: A+ Freonfritt, Ljudnivå: 37dB(A), 7.635 kr

Störst kapacitet

För den stora familjen finns det aldrig för mycket utrymme i kylskåpet. Att ha plats för barnens matsäckar, veckans middagar är ett måste. Därför rekommenderar vi nedan kylskåp för dig som vill ha ordentligt med utrymme. Liebherr CBNP 5156-21 001 Energiklass: A++, NoFrost/Automatisk avfrostning, Höjd: 2020 mm, 33.499 kr